Wat is de betekenis van Begrip?

2019
2021-06-23
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

begrip

begrip - Zelfstandignaamwoord 1. het verstaan of begrijpen van iets We zijn hiermee duidelijk tot een beter begrip van de zaak gekomen. 2. datgene wat men ergens onder verstaat of hoe men iets kent Wikipedia en WikiWoordenboek zijn nog vrij nieuwe begrippen...

Lees verder
2018
2021-06-23
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

begrip

begrip - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-grip 1. het snappen ♢ we kunnen geen begrip opbrengen voor die diefstal 1. Paul is vlug van begrip [hij snapt alles snel] ...

Lees verder
1994
2021-06-23
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Begrip

Een begrip is een abstracte voorstelling omtrent de aard van een (sociaal) verschijnsel.

1993
2021-06-23
NIMA

Nima marketing lexicon

Begrip

(comprehension) Fase in het informatieverwerkingsproces waarin de perceptuele organisatie en de interpretatie van stimuli plaatsvindt.

Lees verder
1992
2021-06-23
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Begrip

'Begrip' of 'concept' heeft enkele betekenissen van de meerduidige term ‘idee’ overgenomen, deels misschien omdat ‘idee’ beelden ed. suggereert. Een begrip van iets hebben betekent in staat zijn het van andere zaken te onderscheiden, of in staat zijn er op een of andere wijze over te denken of redeneren. Begrippen zijn verbonden met universalia. Vo...

Lees verder
1973
2021-06-23
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Begrip

Begrip - o. (-pen), 1. het vatten met het verstand: vlug, langzaam van — zijn, vlug, langzaam iets begrijpen; het — komt met de jaren, het verstand; dat gaat mijn — te boven, daar kan ik met mijn verstand niet bij; 2. eenheid van denken; denkbeeld, van andere voorstellingen onderscheiden, hetzij enkelvoudig of complex (de samenvatting van een aanta...

Lees verder
1952
2021-06-23
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Begrip

s.n., bigryp (it); (oordeel), biroai (it), bisef (it), bifieming, bitinken (it); dwaze -pen, grysjes, gritsen; een juist —, in goed oardiel; — hebben van, each, doel, biroai, bisleur hawwe oer; vlug vanzijn, goed bigryplik wêze, gau hwat foar ’t forstân hawwe; ...

Lees verder
1950
2021-06-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Begrip

o. (-pen), 1. het vatten met het verstand, bevatting: vlug, langzaam van begrip zijn, vlug, langzaam iets begrijpen; — het begrip komt met de jarenv het verstand; — dat gaat mijn begrip te boven, daar kan ik met mijn verstand niet bij, dat is mij te vreemd, te zonderling; 2. (objectief) eenheid van denken; denkbeeld...

Lees verder
1933
2021-06-23
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Begrip

het geheel der kenmerken v/e ding, onderscheiden in concrete en abstracte begrippen, al naar zij al of niet op aanschouwing berusten.

1926
2021-06-23
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Begrip

Een begrip, in logischen zin genomen, wordt door abstractie gevormd en is de gedachte eenheid van de wezenlijke kenmerken van een ding. Het begrip mensch bevat dus de wezenlijke kenmerken van het menschelijk wezen en houdt dat in, wat den mensch eigenlijk tot mensch maakt. Een begrip is onderscheiden van een voorstelling. Aan een voorstelling beant...

Lees verder
1916
2021-06-23
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Begrip

Begrip - (conceptus, notio, terminus). Begrippen zijn in het algemeen denkvoorstellingen, wier inhoud op één wijze (identiek) bepaald is, waarbij een veelheid onder één bepaald gezichtspunt in een éénheid wordt samengevat (begrepen). Zij zijn producten van het steeds voortschrijdend nooit voleindigbaar synthetisch-analytisch proces van het me...

Lees verder
1898
2021-06-23
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Begrip

BEGRIP, o. (-pen), het opvatten met het verstand, bevatting vlug, langzaam van begrip zijn, vlug, langzaam iets begrijpen; — het begrip komt met de jaren, het verstand; — de samenvatting van een aantal kenmerken tot ééne eenheid, algemeene voorstelling het begrip h o n d, z o o g d e r; heeft men zich een juist begrip van...

Lees verder
1898
2021-06-23
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Begrip

zie Voorstelling. zie doorzicht. zie Bedunken.

Lees verder