Wat is de betekenis van Begrip?

2019
2020-11-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

begrip

begrip - Zelfstandignaamwoord 1. het verstaan of begrijpen van iets We zijn hiermee duidelijk tot een beter begrip van de zaak gekomen. 2. datgene wat men ergens onder verstaat of hoe men iets kent Wikipedia en WikiWoordenboek zijn nog vrij nieuwe begrippen...

Lees verder
2018
2020-11-28
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

begrip

begrip - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-grip 1. het snappen ♢ we kunnen geen begrip opbrengen voor die diefstal 1. Paul is vlug van begrip [hij snapt alles snel] ...

Lees verder
1994
2020-11-28
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Begrip

Een begrip is een abstracte voorstelling omtrent de aard van een (sociaal) verschijnsel.

1992
2020-11-28
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Begrip

'Begrip' of 'concept' heeft enkele betekenissen van de meerduidige term ‘idee’ overgenomen, deels misschien omdat ‘idee’ beelden ed. suggereert. Een begrip van iets hebben betekent in staat zijn het van andere zaken te onderscheiden, of in staat zijn er op een of andere wijze over te denken of redeneren. Begrippen zijn verbonden met universalia. Vo...

Lees verder
1973
2020-11-28
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Begrip

Begrip - o. (-pen), 1. het vatten met het verstand: vlug, langzaam van — zijn, vlug, langzaam iets begrijpen; het — komt met de jaren, het verstand; dat gaat mijn — te boven, daar kan ik met mijn verstand niet bij; 2. eenheid van denken; denkbeeld, van andere voorstellingen onderscheiden, hetzij enkelvoudig of complex (de samenvatting van een aanta...

Lees verder
1926
2020-11-28
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Begrip

Een begrip, in logischen zin genomen, wordt door abstractie gevormd en is de gedachte eenheid van de wezenlijke kenmerken van een ding. Het begrip mensch bevat dus de wezenlijke kenmerken van het menschelijk wezen en houdt dat in, wat den mensch eigenlijk tot mensch maakt. Een begrip is onderscheiden van een voorstelling. Aan een voorstelling beant...

Lees verder
1916
2020-11-28
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Begrip

Begrip - (conceptus, notio, terminus). Begrippen zijn in het algemeen denkvoorstellingen, wier inhoud op één wijze (identiek) bepaald is, waarbij een veelheid onder één bepaald gezichtspunt in een éénheid wordt samengevat (begrepen). Zij zijn producten van het steeds voortschrijdend nooit voleindigbaar synthetisch-analytisch proces van het me...

Lees verder
1898
2020-11-28
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Begrip

BEGRIP, o. (-pen), het opvatten met het verstand, bevatting vlug, langzaam van begrip zijn, vlug, langzaam iets begrijpen; — het begrip komt met de jaren, het verstand; — de samenvatting van een aantal kenmerken tot ééne eenheid, algemeene voorstelling het begrip h o n d, z o o g d e r; heeft men zich een juist begrip van...

Lees verder
1898
2020-11-28
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Begrip

zie Voorstelling. zie doorzicht. zie Bedunken.

Lees verder