Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 08-04-2015

2015-04-08

Ziekteverzuim

betekenis & definitie

Er is sprake van ziekteverzuim als iemand niet op zijn werk of school verschijnt vanwege een ziekte of andere aandoening.

Meestal wordt er pas van ziekteverzuim gesproken als iemand zich buitensporig vaak ziek meldt. Vooral als het gaat om werknemers die een vast contract hebben is het voor werkgevers vaak een lastige kwestie. Hij is dan genoodzaakt de desbetreffende werknemer een bepaald percentage van het loon door te betalen. Officieel spreekt men van ziekteverzuim voordat iemand wettelijk arbeidsongeschikt is verklaard.
Ook op scholen kan er sprake zijn van ziekteverzuim. Op veel scholen wordt voor het controleren van de aanwezigheid van scholieren een aparte medewerker aangesteld. Deze aanwezigheidscoördinator controleert of de afwezige leerlingen een geldige reden hebben om van school weg te blijven. Deze coördinator waarschuwt de leerplichtambtenaar in gevallen waar deze reden ontbreekt. Deze speciale ambtenaar bestudeert de situatie en probeert het desbetreffende kind weer naar school te krijgen. Als dit niet lukt heeft de leerplichtambtenaar de mogelijkheid een proces-verbaal op te maken. Er wordt dan binnen de gemeente overlegt welke strafmaatregelen - en zo nodig hulpverlening - er worden opgelegd.