Contract betekenis & definitie

Een contract is een schriftelijk vastgelegde overeenkomst tussen twee partijen. Daarin staan afspraken waar beide ondertekende partijen zich aan moeten houden. Vaak gaan contracten over het leveren van goederen of diensten.

Wie ergens gaat werken moet een contract ondertekenen. Daar staat in voor welke periode het contract geldt, wat de werkzaamheden zullen zijn en hoeveel de werknemer gaat verdienen. Naast werkcontracten zijn er ook contracten voor het verhuren van een woning, het aanbouwen van een woning en het kopen van bepaalde artikelen. Wie een mobiel abonnement afsluit, moet ook een contract ondertekenen. Daar staat in hoeveel de consument per maand moet betalen en hoelang het abonnement loopt. Onder dit contract kan men niet uitkomen, men moet zich aan de regels houden. Alle contracten worden zo duidelijk mogelijk gemaakt, zodat er geen misstanden ontstaan. Als men de afspraken zoals ondertekend niet nakomt, wordt er gesproken van contractbreuk. Vaak staat in het contract al welke straf er dan volgt. Zo kan er voor worden gekozen om het contract op te zeggen, te ontbinden of een schadevergoeding te betalen.

Gepubliceerd op 25-02-2013