Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Gepubliceerd op 11-10-2010

Zelfreflectie

betekenis & definitie

Zelfreflectie is het naar zichzelf kijken en daarbij het eigen handelen overdenken. Men houdt zichzelf als het ware een spiegeltje voor.

Dit figuurlijke spiegeltje voorhouden heeft als doel om bewust te worden van handelingen die zowel bewust als onbewust gemaakt worden. Bij zelfreflectie wordt er gekeken naar wat men goed en wat men minder goed kan. Over deze zaken wordt nagedacht en hierin worden oplossingen gezocht om minder goede kwaliteiten te verbeteren en goede kwaliteiten te behouden. Als een persoon op een juiste manier naar zichzelf kijkt, verduidelijkt hij of zij hiermee het zelfbeeld. Met een juist eigen zelfbeeld is het gemakkelijker om met toekomstige situaties om te gaan, aangezien er nagedacht is over het eigen handelen.

Bij het competentiegericht leren in het moderne beroepsonderwijs speelt zelfreflectie een grote rol. Hierbij is een zekere mate van zelfreflectie namelijk vereist aangezien er de nadruk wordt gelegd op het eigen handelen.