Leren betekenis & definitie

Leren is het werkwoord waarmee wordt aangegeven dat iets of iemand kennis tot zich neemt. Deze kennis kan vervolgens worden toegepast.

Leerprocessen kunnen worden onderverdeeld in bewust of onbewust. Bij een bewust leerproces wordt nieuwe kennis opgedaan, terwijl een onbewust leerproces in het teken staat van het versterken van bestaande kennis. Op die manier verloopt bijvoorbeeld het leren van een nieuwe taal, die iemand zich door continue herhaling eigen kan maken. Het leren van nieuwe vaardigheden vergt tijd en gaat meestal niet van de ene op de andere dag. Dit wordt nog wel eens onderschat. Juist de herhaling van woorden of technieken is in een leerproces heel belangrijk.
In feite kunnen er vier vormen van leren worden onderscheiden: perceptueel leren (herkenning van voorwerpen en objecten, zoals een gebouw of boom), motorisch leren (leren van vaardigheden zoals voetballen of fietsen), associatief leren (relatie tussen gedrag en omgevingsprikkels, waar emoties bij vrijkomen zoals vreugde of angst) en relationeel leren (begrijpen van relaties tussen omgevingsprikkels).