Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 02-01-2011

2011-01-02

Tolk

betekenis & definitie

Een tolk is iemand die gesproken of geschreven woorden in de ene taal omzet in de andere taal of in gebaren.

Tolken hebben daarom vaak kennis van meerdere talen. Dit is ook noodzakelijk om de ene taal in de andere taal zo begrijpelijk mogelijk over te brengen op degene die de vertaling nodig heeft. Dit gebeurt vaak binnen enkele seconden. Er zijn verschillende soorten manieren om te tolken. Voorbeelden daarvan zijn consecutief vertolken, waarbij de tolk zin voor zin de vertaling geeft van een spreker naar de luisteraar, en simultaan vertolken, waarbij luisteren en vertalen tegelijkertijd plaatsvinden. Tolken zijn vaak werkzaam bij internationale vergaderingen zoals bijvoorbeeld die van het Europees Parlement en de Verenigde Naties. In veel rechtbanken mag doorgaans alleen de nationale taal gesproken worden, daarom is daar vaak een gerechtstolk verplicht.