Europees Parlement betekenis & definitie

Het Europees Parlement is het direct gekozen volksvertegenwoordigingsorgaan van de Europese Unie. Het is vergelijkbaar met de Tweede Kamer in Nederland.

Het Europees Parlement heeft als belangrijkste functie het adviseren van de Europese Commissie. Sinds de laatste decennia heeft het Europees Parlement echter een transformatie doorgemaakt en heeft zij nu ook de bevoegdheid tot wetgeving op bepaalde terreinen zoals landbouw, milieu en de Europese begroting.
Het Europees Parlement bestaat uit 736 leden uit alle landen die lid zijn van Europese Unie. De verdeling van de zetels per land hangt samen met het aantal inwoners van een land. Deze leden werken samen in fracties, een soort Europese politieke partijen. Zo werken D66 en de VVD bijvoorbeeld in Europa samen in de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa. Het Europees Parlement vergadert eens in de maand vier dagen lang in Straatsburg. Andere vergaderingen vinden plaats in Brussel.

Gepubliceerd op 31-05-2011