Ensie Encyclopedie

Ensie (2022)

Gepubliceerd op 10-04-2015

Filosoof

betekenis & definitie

Een filosoof is iemand die zich bezig houdt met filosofie of wijsbegeerte, de wetenschap die zich richt op het streven naar kennis en wijsheid.

Het woord filosoof komt van de Griekse woorden 'filos' (vriend) en 'sofia' (wijsheid). Filosoof betekent dus eigenlijk 'vriend van de wijsheid'. Filosofen bestaan al vele jaren. De eerste filosofen waren de natuurfilosofen, die redeneerden dat een basisstof de oorsprong moest zijn voor de ontwikkeling van alles op aarde. Vanaf ongeveer 450 voor Christus kwamen de Sofisten op, dit waren wijze mannen die zich bezig hielden met het lesgeven van retorica of welsprekendheid.

De Sofisten stonden volgens sommigen lijnrecht tegenover de 'echte' filosofen, omdat zij zich, volgens hen, vooral bezig hielden met het overtuigen van anderen en zich niet richtten op het streven naar kennis en wijsheid. Een beroemde filosoof uit de klassieke westerse filosofie was Plato, de oprichter van de Academie, het allereerste instituut voor hoger onderwijs in de westerse geschiedenis.