Welvaart betekenis & definitie

Welvaart is de mate waarin mensen in hun behoeften kunnen voorzien met behulp van de middelen die hen tot beschikking staan.

Welvaart bestaat uit twee vormen, welvaart in enge zin en welvaart in ruime zin. De welvaart in enge zin (ook wel materiële welvaart) gaat over de hoeveelheid goederen en diensten die een persoon, bedrijf of zelfs land tot zijn beschikking heeft. Hierbij worden niet-materiële zaken niet meegeteld. De negatieve effecten op bijvoorbeeld het milieu spelen hierbij dus geen rol. Als indicator van de hoogte van de welvaart in enge zin wordt vaak het inkomen of de koopkracht genomen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de welvaart in enge zin. Bij de welvaart in ruime zin wordt rekening gehouden met alle schaarse middelen, dus ook de niet-materiële middelen, zoals de kwaliteit van het milieu. Het is mogelijk dat de welvaart in enge zin stijgt, omdat de koopkracht van de burgers groter wordt. Maar de welvaart in ruime zin kan dan juist dalen, als iemand de omvangrijkere milieuvervuiling door meer productie zwaarder vindt wegen dan het stijgen van de koopkracht.

Gepubliceerd op 08-04-2015