Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 01-04-2015

2015-04-01

Socialisme

betekenis & definitie

Het socialisme is een politiek-maatschappelijke stroming die de (economische) gelijkheid van iedereen voorop stelt en ook een verzamelterm is voor ideologieën of politieke stromingen met dezelfde doelstellingen.

Naast gelijkheid worden sociale rechtvaardigheid en solidariteit aan het socialisme gekoppeld. Het socialisme is erop gericht om met name (sociaal)economische ongelijkheid te bestrijden. Een algemeen kerndoel van het socialisme is het beëindigen van de klassenmaatschappij. De staat heeft volgens het socialisme de primaire verantwoordelijkheid om de verschillen tussen arm en rijk te bestrijden. De vrije markt moet volgens het socialisme daarom onderworpen worden aan sterk overheidsingrijpen. Dit is volgens de socialistische ideologie vereist om iedereen van een gelijk inkomen te kunnen voorzien. Binnen het socialisme zijn verschillende stromingen te onderscheiden; communisme en sociaaldemocratie zijn daarvan belangrijke voorbeelden.