Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 01-04-2015

Communisme

betekenis & definitie

Het communisme is een (politieke) ideologie die ernaar streeft om productiemiddelen (arbeid, gebouwen, grondstoffen en machines) en verbruiksgoederen tot gemeenschappelijk bezit te maken. Het is een economisch systeem waarbij inkomens en goederen in gelijke mate onder de bevolking is verdeeld.

De belangrijkste grondlegger van het communisme is Karl Marx (1818-1833). In zijn boek Das Kapital (Het Kapitaal) heeft Marx zijn ideeën uitgewerkt. In dit boek staat dat alle inkomens en goederen namens het volk door de staat zou moeten worden beheerd. De grote ongelijkheid in (privé)bezit tussen de arbeiders en de bourgeoisie (bezittende klasse, burgerij) zou op deze manier worden bestreden. Het komt erop neer dat elk individu naar eigen behoefte en capaciteit produceert en het overige afstaat aan de staat. De staat verdeelt dit dan weer over de minderbedeelden in de samenleving. Het communisme wordt daarom ook aangeduid als een economisch systeem waarbij alles van iedereen is. Het leninisme, maoïsme, marxisme en stalinisme zijn de voornaamste varianten van het communisme.