Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 08-04-2015

2015-04-08

SMART-principe

betekenis & definitie

SMART is een afkorting die staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. SMART is een model om een goed geformuleerde doelstelling op te stellen, zodat de kans groter is dat er in werkelijkheid ook wat van terecht komt.

Een SMART-doel moet specifiek zijn, dit houdt in dat het doel erg duidelijk en concreet beschreven dient te worden. Daarnaast moet het doel meetbaar zijn, er moet een objectieve meting van resultaten mogelijk zijn. Tevens moet de doelstelling ook te aanvaarden zijn voor degene die het doel moeten bereiken, dit punt valt onder het kopje acceptabel. Naast aanvaarding van de doelstelling moet het voor ogen gestelde doel ook realistisch zijn, en dus haalbaar. Als laatste dient het gestelde doel voorzien te zijn van een tijdstip waarop de resultaten gehaald moeten zijn. Een voorbeeld van een doelstelling dat voldoet aan de SMART-eisen is: "Ik wil volgend jaar op 2 september mijn opleiding Rechten afronden." Een doelstelling die bijvoorbeeld niet SMART is ziet er zo uit: "Ik wil koning worden."