Afkorting betekenis & definitie

Een afkorting is een woord die of woordgroep dat niet volledig wordt uitgeschreven.

De Woordenlijst Nederlandse Taal onderscheidt vijf soorten afkortingen. Bij de afkortingen in de engere zin worden de woorden voluit uitgesproken bij het voorlezen: e.d. wordt dan en dergelijke. Wetenschappelijke notaties of genormeerde korte schrijfwijzen worden symbolen genoemd, zoals bijvoorbeeld EUR als er de Euro wordt bedoeld. Bij initiaalwoorden worden de letters apart uitgesproken, zoals bij de TNT. Bij het woord pin worden de letters als één woord uitgesproken, dit wordt een acroniem of letterwoord genoemd. Als laatste categorie zijn er de verkortingen. Dit is een afkorting die is opgebouwd uit (delen van) lettergrepen. Het bekendste voorbeeld hiervan is de BENELUX, oftewel België, Nederland en Luxemburg. Volgens de regels van de taalkunde wordt een afkorting beschouwd als een woord.

Gepubliceerd op 08-04-2015