Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 01-04-2015

2015-04-01

Nationalisme

betekenis & definitie

Het nationalisme is een ideologie die het eigen land als uitgangspunt stelt. Daarbij wordt gestreefd naar een eigen land of juist meer invloed daarvan. Het nationalisme bevordert en benadrukt de eigenschappen van het eigen volk.

Het nationalisme uit zich in verschillende vormen. Het kan variëren van een vorm van vaderlandsliefde tot een totalitair wereldbeeld waarbij het eigene van het eigen land (waarden, cultuur en taal) boven dat van anderen wordt gesteld en wordt nagestreefd. In dat laatste geval kan dit gepaard gaan met een sterk superioriteitsgevoel en afkeer ten opzichte van andere landen. Het begrip kan dus zowel een positieve als een negatieve betekenis hebben en is daarom niet eenduidig. Wel kan in het algemeen gesteld worden dat nationalisten in alle gevallen een voorliefde voor het eigen volk hebben.