Uitgangspunt betekenis & definitie

Een uitgangspunt is datgene wat als de basis of het vertrekpunt wordt gezien. Het biedt onder meer houvast bij de ontwikkeling van doelen en andere gedachten of ideeën.

Het woord is op allerlei instellingen en instanties van toepassing, maar ook individuen beschikken over uitgangspunten. "Ik ga altijd uit van het positieve in de mens." Hiermee laat iemand zien dat iedereen het in principe goed met hem of haar voorheeft, totdat het tegendeel is bewezen. Bij ziekenhuizen vormt het leveren van goede zorg bijvoorbeeld het uitgangspunt. Aandacht voor de patiënt, schone voorzieningen en goed opgeleide doktoren kunnen enkele doelen zijn om dit te bewerkstelligen. Ook onderzoeken verlopen met behulp van bepaalde uitgangspunten. Om een specifieke casus te onderzoeken, wordt het vaak ingekaderd. "Om de groei van de winst in de afgelopen jaren te meten, hebben we het jaar 2000 als uitgangspunt genomen." Hierbij gaat het dus uitsluitend om de periode na het jaar 2000, en worden de voorgaande jaren buiten beschouwing gelaten.