Kapitalisme betekenis & definitie

Het kapitalisme is een politiek-economisch stelsel waarbij de productiemiddelen (arbeid, gebouwen, grondstoffen en machines) en verbruiksgoederen volledig in particulier bezit zijn en waarin gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke winst.

Het uitgangspunt van het kapitalisme is dat elk individu volledig eigenaar is van zijn of haar inkomen en bezit. Het streven naar een zo groot mogelijke winst van individuen is een belangrijke waarde van het kapitalisme en op dat gebied geldt volledige vrijheid. Volgens de kapitalistische ideologie heeft de staat geen enkele aanspraak op iemands (privé)bezit, het staat iedereen vrij zoveel mogelijk te produceren en de winst zelf te houden. Daarmee ontstaat een vrijemarkteconomie van vraag en aanbod. In het kapitalistische ideaalbeeld bepaalt de vraag het aanbod en is er van overproductie geen sprake.

Gepubliceerd op 01-04-2015