Ensie Encyclopedie

Ensie (2022)

Gepubliceerd op 01-04-2015

Juridisch

betekenis & definitie

Juridisch is een bijvoeglijk naamwoord waarmee aangegeven wordt dat een bepaald onderwerp een relatie heeft met het recht.

Andere veelgebruikte synoniemen zijn rechtskundig en rechtsgeleerd. Ook geeft het een bepaalde kennis van iemand over het recht en zijn of haar functie aan: "hij is juridisch medewerker; zijn juridische kennis is dan ook uitmuntend." Niet alleen in de juridische wereld wordt de term juridisch veel gebruikt, ook de politiek ontkomt niet aan het begrip: "het wetsvoorstel van de minister moest op zijn juridische merites worden beoordeeld." Datgene wat juridisch is, is door de overheid vastgelegd in wetten, regels en bepaalde ministeriële besluiten: "de overheid legde de illegale wietteelt juridisch aan banden." De rechterlijke macht ziet toe op naleving van deze juridische wetten, regels en bepaalde ministeriële besluiten en legt bij overtreding daarvan straffen op.