Relatie betekenis & definitie

Een relatie is de verhouding tussen mensen, dingen en begrippen, ofwel een aantoonbaar verband tussen twee of meer verschillende eenheden.

Doorgaans wordt bij het woord relatie aan de verhouding tussen mensen gedacht. Dit kan zowel een persoonlijke als een zakelijke relatie betreffen. Persoonlijke relaties hebben betrekking op huwelijken (liefdesrelatie) en vriendschappen en dergelijke. Zakelijke relaties zijn bijvoorbeeld collegiale verbanden, wat ook wel een intermenselijke relatie wordt genoemd. Relaties hebben niet alleen betrekking op relaties van mensen onderling, ook dingen en begrippen kunnen dat hebben: "De begrippen geld en economie hebben een relatie met elkaar." Ook in de wetenschap spelen relaties een rol. Er worden bijvoorbeeld relaties/verbanden gezocht tussen de klimaatverandering en veranderende weersomstandigheden. Hierbij worden wetenschappelijke feiten aan elkaar gerelateerd.

Laatst bijgewerkt 01-06-2010