Synoniemen van Juridisch

2020-01-26

Juridisch

Juridisch - rechtskundig.

2020-01-26

juridisch

juridisch - bn. overeenkomstig de leer van het recht, rechtskundig

2020-01-26

Juridisch

JURIDISCH, bn. bw. overeenkomstig de leer van het recht, rechtskundig: de juridische faculteit; een juridisch betoog; juridisch redeneeren.

2020-01-26

Juridisch

Juridisch is een bijvoeglijk naamwoord waarmee aangegeven wordt dat een bepaald onderwerp een relatie heeft met het recht. Andere veelgebruikte synoniemen zijn rechtskundig en rechtsgeleerd. Ook geeft het een bepaalde kennis van iemand over het recht en zijn of haar functie aan: "hij is juridisch medewerker; zijn juridische kennis is dan ook uitmuntend." Niet alleen in de juridische wereld wordt de term juridisch veel gebruikt, ook de politiek ontkomt niet aan het begrip: "het wetsvoorstel van d...

2020-01-26

juridisch

juridisch - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ju-ri-dies 1. wat in een regel van de overheid is vastgelegd ♢ juridisch is hij niet in overtreding 2. wat verband houdt met het recht en de rechtspraak ♢ het woord 'doodslag' is een juridische term Bijvoeglijk naamwoord: ju-ri-dies de/het juridische...

2020-01-26

juridisch

juridisch - Bijvoeglijk naamwoord 1. betrekking hebbend op het recht en de rechtsleer Hij is een juridisch expert. Verwante begrippen justitieel, judicieel

2020-01-26

juridisch

rechtsgeleerd.

2017-05-10

juridisch loket

Instantie voor gratis juridisch advies.

2016-12-31

Besluit (juridisch)

Schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, waarmee een wijziging van rechten of plichten tot stand wordt gebracht. Zie ook: Bestuursorgaan, Bezwaar (juridisch)

2019-07-17

juridiek juridisch

juridiek juridisch - overeenkomstig de rechtsleer; rechtskundig.

2019-06-08

uitzetten (juridisch)

uitzetten (juridisch) - Het wettig uit een pand verwijderen van een persoon of personen.

2016-12-27

Juridisch Loket

Het Juridisch Loket is een door de overheid ingestelde, onafhankelijke organisatie waar iedere burger terecht kan voor gratis juridisch advies.

2016-09-06

Juridisch eigendom

Het juridisch eigendom van een leaseauto bepaalt wie wettelijk gezien de eigenaar van de auto is. Dit is in alle gevallen de leasemaatschappij. In tegenstelling tot het economische eigendom blijft de leasemaatschappij juridisch eigenaar totdat de lessee besluit de auto te kopen. Het juridische eigendom is een vorm van onderpand. Het verschil tussen het economische en juridische eigendom is dat het economische eigendom bepaalt op welke naam de leaseauto staat. Bij financial lease is de lessee de...

2016-12-31

Uitspraak (juridisch)

(Eind)oordeel van de rechter over een voor hem gevoerde rechtszaak. Zie ook: Beschikking (bestuursrecht), Besluit (juridisch)

2019-06-08

juridisch dossier

juridisch dossier - Dossiers met informatie over rechtszaken, ook met korte besluiten, ook met geschiedenissen van zulke zaken.

2019-06-08

oprichting (juridisch)

oprichting (juridisch) - De wettelijke creatie of vorming van een vennootschap of gemeenschap zoals een stad of gemeente.

2016-12-30

Verwezen (juridisch)

Zie: Verwijzing (juridisch)

2016-12-30

Juridisch risico

Juridisch risico is het risico gerelateerd aan: het onvermogen (of het bemerkte onvermogen) om te voldoen aan relevante wetten, voorschriften en standaarden. contractuele verplichtingen of schulden die in gebreke zijn of niet kunnen worden afgedwongen zoals overeengekomen, of worden afgedwongen op een onverwachte of nadelige wijze. verplichting (onrechtmatige daad) richting derden als gevolg van een handeling of nalatigheid toerekenbaar aan ING; (mogelijk) resulterend in een afbreuk aan ING’s...

2019-06-08

vernietiging (juridisch)

vernietiging (juridisch) - Te gebruiken voor de permanente of tijdelijke stopzetting, geheel of gedeeltelijk, van een recht, rechtszaak, van last, of van belastingen, schulden of een andere vordering.

2016-12-31

Bezwaar (juridisch)

Verzoek van een belanghebbende aan een bestuursorgaan om een beslissing van dat bestuursorgaan te herzien. Zie ook: Beroep (juridisch), Bestuursorgaan