Inzetbaarheid betekenis & definitie

Inzetbaarheid betekent dat iemand beschikbaar is om iets te doen. Iemand is bijvoorbeeld niet inzetbaar bij een voetbalwedstrijd als diegene een knieblessure heeft. Als iets inzetbaar is, wordt dat als handig/nuttig gezien. Als men op meerdere vlakken inzetbaar bent, is men multi-inzetbaar.

Een vorm van inzetbaarheid is duurzame inzetbaarheid. Hiermee wordt een beleid bedoeld waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Dus als werknemers in hun arbeidsleven over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.

Inzetbaarheid kan ook op andere manieren in de praktijk worden gebruikt. Iemand kan inzetbaar zijn voor huidige werkzaamheden, of inzetbaar voor werkzaamheden binnen een organisatie, of inzetbaar op de arbeidsmarkt. Ook kunnen mensen grootschalig inzetbaar zijn of continu inzetbaar. Als men bereidt is om dag en nacht te werken, dan zijn ze dag en nacht inzetbaar. Beschikbaar om te werken voor drie weken is in andere worden ‘inzetbaar gedurende maximaal 21 dagen’.

Gepubliceerd op 14-03-2016