Gezondheid betekenis & definitie

Gezondheid is een gevoel van zowel lichamelijk, als geestelijk als maatschappelijk welzijn. Het betekent dus niet alleen het ontbreken van ziektes.

Het begrip gezondheid is subjectief. Ieder mens voelt zelf of hij zich gezond voelt of niet. Ook heeft ieder mens andere maatstaven voor een goede gezondheid. Iemand met een handicap kan zich toch heel gezond voelen, terwijl iemand zonder aandoening zich niet gezond kan voelen, omdat deze persoon niet goed mee kan draaien in de maatschappij. Gezondheid is dus ook een heel breed begrip. Gezondheid kan beïnvloed worden door lichamelijk aspecten, zoals ziektes. Maar ook als iemand zich geestelijk niet goed voelt of sociale problemen heeft, kan diegene zich niet gezond voelen. Ook in bedrijven of economieën wordt gesproken over gezondheid. Als een bedrijf gezond is, is deze in staat om zich in geval van nood, financieel goed te kunnen redden. Ook wordt er door de overheid veel aandacht besteed aan de gezondheid. Zo zijn er verschillende programma's voor obesitas-patiënten en wordt er door reclames en folders veel aandacht besteed aan een gezonde leefstijl.