Gezegde betekenis & definitie

Een gezegde is een vaste uitdrukking met een vaste betekenis. Een gezegde moet niet letterlijk worden genomen, het zegt iets in de figuurlijke zin.

Als er dus wordt gezegd dat iemand een geluksvogel is, houdt dat niet in dat die persoon veren heeft en kan vliegen. In het Nederlands stammen veel oude gezegden uit de scheepvaart, zoals het bekende gezegde "Een oogje in het zeil houden". Daarnaast zijn veel gezegdes en uitdrukkingen afgeleid van Bijbelse teksten. Het spreekwoord "Met twee maten meten" stamt bijvoorbeeld uit Mattheüs 7:2. Daarin staat: "en met maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.'' Een gezegde is iets anders dan een spreekwoord. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat een deel van die uitspraak een waarheid of wijsheid bevat, terwijl een gezegde alleen een vaste uitdrukking is.