2020-01-26

basisschool

Het begrip basisschool heeft 3 verschillende betekenissen: 1) gebouw waarin een basisschool gevestigd is 2) school waar regulier basisonderwijs wordt verschaft aan jonge kinderen tot ongeveer twaalf jaar 3) basisonderwijs

2020-01-26

basisschool

basisschool - Onderwijsinstellingen waar basisonderwijs gegeven wordt; de vroegere lagere scholen. Omvat meestal de vroegere kleuterschool.

2020-01-26

Basisschool

Een basisschool is een school voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het basisonderwijs in Nederland is opgedeeld in acht schooljaren. De basisschool is ontstaan in 1985. Minister Deetman van onderwijs voerde de wet op het basisonderwijs in. Hierdoor fuseerden alle kleuter- en lagere scholen tot basisscholen. Met deze wet werd ook de leerplichtige leeftijd verlaagd van 6 naar 5 jaar. Een basisschool is verdeeld in acht groepen, groep 1 tot en met 8. In groep 1 en 2 leren de kinderen vooral om...

2020-01-26

basisschool

basisschool - zelfstandig naamwoord uitspraak: ba-sis-school 1. school voor kinderen van vier tot twaalf ♢ Lev zit al op de basisschool Zelfstandig naamwoord: ba-sis-school de basisschool de basisscholen het basisschooltje

2017-05-30

basisschoolleerling

leerling van een basisschool

2017-05-30

basisschooldocent

docent die op een basisschool lesgeeft

2017-05-30

basisschoolkind

kind dat naar de basisschool gaat

2017-05-30

overblijfouder

ouder die toezicht houdt op kinderen die op de basisschool overblijven; ouder die helpt bij het overblijven van schoolkinderen; ouder die toezicht houdt op overblijvers op de basisschool

2017-05-30

oversteekmoeder

moeder die kinderen van de basisschool helpt bij het oversteken

2017-05-30

overblijfmoeder

moeder die toezicht houdt op kinderen die op de basisschool overblijven; moeder die helpt bij het overblijven van schoolkinderen; moeder die toezicht houdt op overblijvers op de basisschool

2017-05-30

verkeersmoeder

moeder die kinderen van de basisschool helpt bij het oversteken; oversteekmoeder

2017-05-30

achtstegroeper

leerling die in de achtste groep van de basisschool zit; leerling uit groep acht; groepachter

2017-05-30

groepvijver

leerling die in de vijfde groep van de basisschool zit; leerling uit groep vijf; vijfdegroeper

2017-05-11

kerndoelen

Omschrijvingen van wat een leerling aan het einde van de basisschool moet kennen en kunnen.

2017-05-30

vierdegroeper

leerling die in de vierde groep van de basisschool zit; leerling uit groep vier; groepvierer

2017-05-30

groepvierer

leerling die in de vierde groep van de basisschool zit; leerling uit groep vier; vierdegroeper

2017-05-30

groepzesser

leerling die in de zesde groep van de basisschool zit; leerling uit groep zes; zesdegroeper

2017-05-30

zesdegroeper

leerling die in de zesde groep van de basisschool zit; leerling uit groep zes; groepzesser

2017-05-30

zevendegroeper

leerling die in de zevende groep van de basisschool zit; leerling uit groep zeven; groepzevener

2017-05-30

groepachter

leerling die in de achtste groep van de basisschool zit; leerling uit groep acht; achtstegroeper