Basisberoepsgerichte leerweg betekenis & definitie

De Basisberoepsgerichte leerweg is een richting binnen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Deze leerweg is praktijkgericht.

De Basisberoepsgerichte leerweg bereidt studenten voor op het mbo niveau 2. Voor leerlingen is het mogelijk om tijdens deze leerweg voor een leerwerktraject te kiezen. Het grootste deel van het onderwijs wordt dan op het werk gevolgd. Theorie wordt aangeleerd door bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Leerlingen binnen de Basisberoepsgerichte leerweg kiezen voor een sector, waar hun vakkenpakket op aan wordt gepast. Deze sectoren zijn Zorg & Welzijn, Techniek, Economie en Landbouw. Er bestaan echter ook intrasectorale programma's, waarbinnen verschillende afdelingen zijn samengevoegd. Dit zijn bijvoorbeeld Handel en Administratie of Bouw breed. Het is ook mogelijk om leerwegondersteuning te krijgen. De leerling krijgt dan extra hulp en ondersteuning bij het volgen van de opleiding. De leerweg duurt vier jaar en er wordt examen gedaan in vier theorievakken en één praktijkvak.

Gepubliceerd op 10-04-2015