Neuken betekenis & definitie

dat neukt niet

dat doet er niet toe; dat dondert niet. Archaïsch slang. O.a. bij L. van Deyssel: Verzamelde opstellen, 1898.

Syn. dat neukt de baker niet, als ’t kindje maar geboren wordt. Neuken‘seksuele gemeenschap hebben’ is al in de 18de eeuw in allerlei dialecten opgetekend. De grondbet. is ‘stoten’; vgl. in dezelfde zin rammen; bonken.Tegenwoordig wekt het woord nog nauwelijks afschuw op (het wordt tegenwoordig probleemloos in de media gebruikt) en is het zelfs verouderd. In de jaren zestig had neukennog een taboekarakter.

Harry Mulisch schreef in Voer voor psychologen (1961): ‘Neuken, neuken, reuken, zeuken,’ dacht hij, terwijl hij aan de andere kant door een laantje op de volgende straat uitkwam.

Als hij maar lang genoeg over het woord nadacht, zou hij er wel achterkomen als het iets betekende. Maar het bestond natuurlijk gewoon niet. Het was natuurlijk zoiets als Sinterklaas.’ De hippies en provo’s uit de jaren zestig bepleitten het doorbreken van dit taboekarakter. Roel van Duyn in Provo(geen datering): ‘Vanuit deze breuk willen wij, praktisch en nuchter en vooral zonder ethisch gezwijmel gaan bouwen aan een wereld, waar bijvoorbeeld woorden als neuken, kut, lui, kapotje, godverdomme en dergelijke gewoon zij n...’ In het Zuid-Nederlands en het Zeeuws heeft neukennog een tweede bet., nl. ‘gooien, werpen, flikkeren’. Verder kan het ook nog ‘zaniken, zeuren’ bet., en (in het Zuid-Neder- lands) ‘plagen, bedriegen’. Boven de Moerdijk heet dit laatste verneuken.Bij homoseksuelen heeft neukende meer specifieke bet. ‘anaal verkeer (hebben)’. Een eigentijdse variant van neukenin de zin van ‘copuleren’, is een neukje maken.Boudewijn Büch in Het bedrog(1993): ‘Heb hier net om de hoek even een neukje gemaakt. Lekker zo’n negerin.’ Een seksueel erg actieve man noemt men - vaak niet zonder spot - een neukbeer, neukepiet.Voor vrouwen, gezien als seksuele objecten, kent men de slangtermen neukmachine, neukdoosjeen neukor- gel;wellicht zijn er nog andere varianten.

Er bestaan talrijke uitdr. met dit controversiële woord: zie nouzuljeeen aapzien neuken; alles neuken waar een gat in zit; neuken op krediet; neukje moeder; wie de neuk...; neuken op het snuitje.