Gepubliceerd op 21-06-2017

Beaujolais

betekenis & definitie

le - nouveau est arrivé

populaire slogan waarmee deze beroemde wijn vanaf de jaren zeventig gepromoot wordt. De traditie wil dat in december in Parijse bistro’s de zeer jonge beaujolais, de beaujolais nouveau,geschonken wordt. De slagzin werd in de pers ondertussen meermaals gepersifleerd, meestal m.b.t. iets dat als vernieuwd wordt beschouwd.

Zijn rechtstreekse verkiezing in december 1993 had dan ook meer weg van een heus plebisciet. De ‘Salons Wellington’ in Oosterzele werden het toneel van een door Margriet opgefleurde overwin- ningsfuif waar Van Hecke onsterfelijke woorden sprak: ‘Le nouveau CVP est arrivé.’ (De Morgen, 07/06/96)

Eigenlijk zou een bespreking van een nieuwe film met Steven Seagal kunnen volstaan met één enkele zin: ‘Le nouveau Seagal est arrivé.’ (De Morgen, 31/10/96)