Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Milieu

betekenis & definitie

Alle factoren die te zamen de omgeving van een organisme vormen. Milieufactoren worden onderverdeeld in abiotische en biotische factoren.

Tot de eerste behoren licht, luchtvochtigheid, temperatuur, bodemgesteldheid en beschuttingsmogelijkheden e.d. Tot de biotische factoren rekent men de invloed van dieren op planten (bestuiving, verspreiding van zaden) en op elkaar, en de invloed van de mens (beweiding, maaien, toevoer chemische stoffen, jacht). De invloed van de mens heeft tot ernstige aantasting van natuur en milieu geleid.

Zie ook: luchtvervuiling
Zie ook: milieuvervuiling
Zie ook: watervervuiling