Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Salaris/diensttijdregeling

betekenis & definitie

De salaris/diensttijdregeling is een pensioenregeling. De pensioenopbouw wordt bepaald door het aantal jaren in dienst, de hoogte van het salaris en het opbouwpercentage. De salaris/diensttijdregeling wordt ook wel een uitkeringsovereenkomst genoemd en is een gegarandeerd pensioen. Er zijn drie verschillende regelingen.

Bij de eindloonregeling is het uiteindelijke pensioen afhankelijk van het laatstverdiende loon en het aantal dienstjaren. Bij de eindloonregeling ontvangt de gepensioneerde een percentage van het laatstverdiende loon. Als iemand aan het eind van zijn loopbaan een hoog salaris verdient, zal de pensioenuitkering ook hoog zijn. Een loonsverhoging zal dus altijd tot een hoger pensioen leiden. Het nadeel van de eindloonregeling is het feit dat wanneer er aan het einde van een loopbaan loon verkregen wordt, het pensioen ook zal dalen. De eindloonregeling komt steeds minder voor in Nederland omdat het werkgevers veel geld kost.

Bij de middelloonregeling is het uiteindelijke pensioen, net als bij de eindloonregeling, afhankelijk van het salaris en het aantal dienstjaren. Het pensioen dat opgebouwd wordt is in dit geval een percentage van het gemiddeld verdiende loon tijdens de gehele loopbaan. Bij de middelloonregeling is er sprake van een gegarandeerd pensioen. Eventuele nadelige beleggingsresultaten vallen voor rekening van de werkgever. Het nadeel van deze regeling is dat wanneer er op latere leeftijd meer inkomen verkregen wordt, het reeds opgebouwde pensioen niet toeneemt.

De laatste mogelijkheid is een gematigd eindloonstelsel. Dit is een combinatie van de eindloon- en middelloonregeling. Hierbij bouw je tot een bepaalde leeftijd pensioen op via de eindloonregeling, bijvoorbeeld 55 jaar. De rest van het pensioen wordt dan gebaseerd op het gemiddelde loon in de resterende jaren dat er gewerkt wordt.