Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Uitkeringsovereenkomst

betekenis & definitie

De uitkeringsovereenkomst is een pensioenregeling. Bij een uitkeringsovereenkomst wordt een aanspraak op uitkering vastgesteld afhankelijk van het salaris en/of de diensttijd van de werknemer. Bij een uitkeringsovereenkomst ligt het langlevenrisico als het beleggingsrisico bij de pensioenuitvoerder.

De uitkeringen staan bij de uitkeringsovereenkomst vast. Het is dus van tevoren duidelijk hoeveel pensioen er uitgekeerd zal worden. Er wordt jaarlijks premie betaald aan een pensioenfonds. Het pensioenfonds moet er voor zorgen dat er uiteindelijk voldoende geld is om de pensioengerechtigde uit te keren. Het risico ligt volledig bij het pensioenfonds. Er zijn drie verschillende vormen van een uitkeringsovereenkomst.

Bij de eindloonregeling is het uiteindelijke pensioen afhankelijk van het laatstverdiende loon en het aantal dienstjaren. Bij de eindloonregeling ontvangt de gepensioneerde een percentage van het laatstverdiende loon. Als iemand aan het eind van zijn loopbaan een hoog salaris verdient, zal de pensioenuitkering ook hoog zijn. Andersom geldt hetzelfde. Als er aan het einde van een loopbaan minder loon verdiend wordt, zal ook het pensioen dalen.

Bij de middelloonregeling is het uiteindelijke pensioen, net als bij de eindloonregeling, afhankelijk van het salaris en het aantal dienstjaren. Het pensioen dat opgebouwd wordt is in dit geval een percentage van het gemiddeld verdiende loon tijdens de gehele loopbaan. Het nadeel hiervan is dat wanneer er op latere leeftijd aanzienlijk meer salaris verkregen wordt, het reeds opgebouwde pensioen niet toeneemt.

De laatste pensioenregeling die onder de uitkeringsovereenkomst valt is het gematigd eindloonstelsel. Dit is een combinatie van de eindloon- en middelloonregeling. Hierbij bouw je tot een bepaalde leeftijd pensioen op via de eindloonregeling. Vervolgens treedt de middelloonregeling in tot het einde van de loopbaan.