Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Pensioenwet

betekenis & definitie

De pensioenwet is een wet waarin wordt beschreven wat de verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en pensioenuitvoerder zijn wat betreft pensioen. Door middel van de pensioenwet wordt ervoor gezorgd dat deelnemers aan een pensioenregeling ervan verzekerd zijn dat deze wordt uitgevoerd.

De pensioenwet trad in Nederland op 1 januari 2007 in werking. Deze vernieuwde wet verving de oude Pensioen- en spaarfondsenwet. De oude wet werd vervangen vanwege maatschappelijke ontwikkelingen zoals toenemende arbeidsmobiliteit . Net als bij de oude Pensioen- en spaarfondsenwet is het onder de Pensioenwet niet verplicht om een pensioenregeling te treffen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij zowel werkgever als werknemer.

Als er een pensioenovereenkomst gesloten wordt staat er in de Pensioenwet wat de voorwaarden voor deze overeenkomst zijn. De pensioenovereenkomst onderbrengen bij een erkend pensioenfonds, of erkend pensioenverzekeraar, geldt als een van de belangrijkste voorwaarden.

Met de komst van de Pensioenwet kregen werkgevers een strengere informatieplicht. Werknemers moesten beter geïnformeerd worden hun rechten en plichten wat betreft pensioen. Dit ook wordt ook wel de Zorgplicht genoemd.

De leeftijd waarop een werknemer mag deelnemen aan een pensioenfonds ging met de komst van de Pensioenwet naar beneden. Voorheen was het op 25-jarige leeftijd mogelijk om deel te nemen aan een pensioenfonds. Deze is gezakt naar 21 jaar. Sindsdien is een werkgever verplicht om alle werknemers van 21 jaar een pensioen aan te bieden.