Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Pensioenovereenkomst

betekenis & definitie

Een pensioenovereenkomst is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Hierin staan alle afspraken vermeld wat betreft pensioen. Het pensioenfonds keert pensioen uit aan de werknemer als hij of zij de pensioenleeftijd bereikt, arbeidsongeschikt raakt of komt te overlijden. In dat laatste geval kan het pensioen uitgekeerd worden aan de nabestaanden.

In Nederland zijn er drie verschillende soorten overeenkomsten: de uittredingsovereenkomst, kapitaalovereenkomst en de premieovereenkomst. De risico’s die een deelnemer loopt verschillen per overeenkomst.

Bij de uitkeringsovereenkomst betaalt de werkgever elk jaar een premie aan een pensioenuitvoerder die de pensioenregeling uitvoert. Hierbij wordt meestal een deel van de premie ingehouden op het loon. De uitkeringsovereenkomst is onder te verdelen in de eindloon- en middelloonregeling. Bij de eindloonregeling is het loon afhankelijk van het salaris dat de werknemer verdient op de pensioendatum. Bij de middelloonregeling is het pensioen een gemiddelde van het salaris, verdient over de gehele loopbaan.

Bij de premieovereenkomst is het vooraf duidelijk welke premie de werkgever aan de pensioenuitvoerder betaalt. Er wordt een pensioen opgebouwd met de beschikbare premie. Die premie belegt de pensioenuitvoerder, waardoor het uiteindelijke pensioenkapitaal afhangt van het rendement op de beleggingen. Het is ook mogelijk dat de pensioenuitvoerder het kapitaal spaart. In dat geval wordt het uiteindelijke pensioenkapitaal bepaalt door de rentestand.

De kapitaalovereenkomst komt tegenwoordig niet vaak meer voor. Hierbij staat de hoogte van het kapitaal bij pensioen vast. Soms wordt het bedrag met een winstuitkering verhoogd. Op de pensioendatum kan dan met het kapitaal een pensioenuitkering aangekocht worden.