Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Zorgplicht

betekenis & definitie

Pensioenfondsen en werkgevers hebben een zorgplicht richting de deelnemers van een pensioenfonds. Deze zorgplicht houdt in dat pensioenfondsen en werkgevers deelnemers volledig en duidelijk moeten informeren over alle details van de pensioenregeling. Deelnemers moeten daarnaast op de hoogte gehouden worden over alle wijzigingen betreffende de pensioenregeling.

De zorgplicht is ingesteld om te voorkomen dat deelnemers van een pensioenfonds te weinig kennis hebben over de precieze voorwaarden van hun pensioenregeling en het effect daarvan op het uiteindelijke pensioen. Zowel pensioenfondsen als werkgevers hebben te maken met de zorgplicht, maar moeten deze op een iets andere manier invullen.

Werkgevers zijn verplicht hun werknemer helder en volledig te informeren over het pensioenfonds waar het bedrijf deel aan neemt. Ook moeten alle veranderingen met betrekking tot het pensioenfonds helder aan de werknemers gecommuniceerd worden. Dit biedt de werknemer namelijk de mogelijkheid zijn of haar pensioenregeling desgewenst aan te passen. En tevens heeft de werkgever de verplichting de werknemer te informeren over de gevolgen van veranderingen in de persoonlijke situatie op de pensioenregeling.

Tijdens het arbeidsvoorwaarden gesprek is de werkgever verplicht de belangrijkste kenmerken uit de pensioenregeling bekend te maken. Op deze manier kan de werknemer inschatten of hij of zij deze pensioenregeling wil accepteren. Wanneer de werkgever en werknemer overeenstemming bereikt hebben over de pensioenregeling, komt de zorgplicht van het pensioenfonds ter sprake.

Pensioenfondsen hebben, net zoals werkgevers, de plicht alle deelnemers zorgvuldig en helder te informeren. Nieuwe deelnemers moeten in het kader van de zorgplicht geïnformeerd worden over de mogelijkheden van het pensioenfonds. Zo kan een deelnemer van een pensioen namelijk een deel van het pensioen beleggen. Het pensioenfonds moet deelnemers hierover informeren en begeleiden wanneer zij hierin interesse hebben. Tevens moet een pensioenfonds deelnemers informeren over de mogelijkheden om een nabestaandenpensioen af te sluiten.