Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Financieel toetsingskader (FTK)

betekenis & definitie

Het financieel toetsingskader (FTK) is een bepaling binnen de pensioenwet waarin is vastgelegd aan welke voorwaarden pensioenfondsen moeten voldoen. Bij een financieel toetsingskader wordt met name gekeken in hoeverre een pensioenfonds solvabel is en kan voldoen aan toekomstige verwachtingen.

In Nederland is ieder pensioenfonds verplicht om te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld door het financieel toetsingskader. Het FTK ken diverse voorwaarden, maar de basisprincipes zijn het achterhalen van de marktwaardering, de financiën alsmede de diverse risico’s die hierbij komen kijken en de mate van transparantie van een pensioenfonds. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het rendement van huidige en toekomstige beleggingen ten opzichte van de pensioenverplichtingen en de mate waarin het pensioenfonds risico loopt op tekorten.

Het financieel toetsingskader is niet onveranderbaar, door de jaren heen past de overheid het FTK aan om in te spelen op economische ontwikkelingen. Zo heeft de Nederlandse regering in 2015 bepaalt dat pensioenfondsen met een tekort conform het FTK verplicht zijn om een plan te schrijven voor herstel. Dit plan diende tevens door De Nederlandsche Bank (DNB) te worden goedgekeurd. Deze verandering werd voornamelijk geïnitieerd vanwege de zeer lage rente die als gevolg van de financiële crisis in 2008 in Europa wordt gehanteerd.