Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Flexibele pensionering

betekenis & definitie

Flexibele pensionering is de mogelijkheid van een werknemer om zelf te kiezen wanneer men met pensioen gaat. Bij flexibele pensionering is het zowel mogelijk om eerder als later met pensioen te gaan dan de landelijk vastgestelde leeftijd.

Een groot deel van de Nederlanders bouwt een pensioen op bij een werkgever, bovenop de reguliere uitkering vanuit de AOW. In veel gevallen gaat men met pensioen indien men de landelijk vastgestelde leeftijd van AOW gerechtigde heeft bereikt. In overleg met de werkgever is het soms echter ook mogelijk om eerder, of juist later, met pensioen te gaan. Dit wordt ook wel flexibele pensionering genoemd. De werknemer beslist in dat geval zelf op welke leeftijd men met pensioen gaat.

Flexibele pensionering maakt het mogelijk dat men eerder stopt met werken of juist nog een paar jaar doorgaat. Over het algemeen geldt dat wanneer men eerder stopt met werken, men uiteindelijk een lager opgebouwd pensioen heeft en daardoor per maand minder uitkering ontvangt. Daarnaast geldt dat wanneer men langer doorwerkt dan de afgesproken leeftijd, men juist een hoger bedrag heeft opgebouwd en daardoor een hogere maanduitkering zal ontvangen.

Of men gebruik kan maken van flexibele pensionering, is in sommige gevallen afhankelijk van de beroepssector waarin men werkt. Met name voor fysiek zware beroepen geldt dat werknemers veelal de mogelijkheid krijgen om eerder met pensioen te gaan dan de landelijk vastgestelde leeftijd.