Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Continuïteitsanalyse

betekenis & definitie

Een continuïteitsanalyse is een berekening uitgevoerd als deel van het Financieel Toetsingskader (FTK) waarbij wordt uitgerekend of een pensioenfonds op de lange termijn aan alle verplichtingen kan voldoen. Pensioenfondsen zijn verplicht om deze continuïteitsanalyse eens per drie jaar te laten uitvoeren.

In Nederland is ieder pensioenfonds verplicht om te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld door het Financieel Toetsingskader (FTK). Dit is een stelsel van berekeningen die tot doel hebben om pensioenfondsen transparanter te maken, zodat het voor met name werknemers toegankelijker wordt om inzicht te krijgen in hun pensioen. Een van de onderdelen van het FTK is de continuïteitsanalyse.

De continuïteitsanalyse geeft de financiële situatie weer van een pensioenfonds en laat zien op welke manier deze de komende jaren zal veranderen. De continuïteitsanalyse is hiermee bedoeld om inzicht te krijgen in de gezondheid en de groei van een pensioenfonds. Op basis van de continuïteitsanalyse wordt een pensioenfonds tevens op deze gebieden beoordeeld.

In tegenstelling tot andere berekeningen, worden bij de continuïteitstoets diverse variabelen onder de loep genomen die niet worden gebruikt bij andere relevante berekeningen. Hierbij kan worden gedacht aan toekomstige premie-inkomsten en uitgaven en het beleggingsbeleid op zowel de korte als lange termijn.