Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Combinatieregeling

betekenis & definitie

Een combinatieregeling is een mix van twee verschillende grondslagen voor pensioenopbouw. Bij een combinatieregeling bouwt men pensioen op via verschillende berekeningen of op basis van verschillende lonen. De combinatieregeling geldt alleen voor pensioen als aanvulling op de reguliere AOW.

Iedereen in Nederland heeft vanaf een bepaalde leeftijd recht op AOW, oftewel de Algemene Ouderdomswet. Bovenop het bedrag afkomstig uit de AOW kan men als werknemer nog pensioen ontvangen van een eventueel collectief pensioen of aanvullende pensioenregelingen. Men spreekt van een combinatieregeling wanneer het pensioen dat wordt opgebouwd via de werkgever, veelal het collectieve pensioen, wordt gebaseerd op meer dan één regeling.

De hoogte van een uitkering uit het collectieve pensioen kan bijvoorbeeld worden gebaseerd op de hoogte van het eindloon. Hoeveel men als werknemer in de laatste jaren voor zijn of haar pensioen heeft verdiend, bepaalt uiteindelijk de hoogte van de uitkering. De hoogte van de uitkering kan ook zijn gebaseerd op een middelloon. Hierbij wordt een gemiddelde loon door de jaren heen uitgerekend en wordt op basis hiervan de hoogte van de pensioenuitkering bepaald. Indien men bij een collectief pensioen of andere pensioenregeling gebruik maakt van een combinatie van deze twee regelingen, spreekt men van een combinatieregeling.

Combinatieregelingen zijn niet zeldzaam. Vaak wordt hiervan gebruik gemaakt wanneer men als werknemer tijdens de loopbaan een grote kans heeft op salarisstijgingen. Een combinatieregeling bepaalt dan dat tot een bepaalde hoogte van het totale pensioen gebruik wordt gemaakt van een eindloonregeling. Alles daarboven valt in dat geval onder de middelloonregeling.