Verzoendag betekenis & definitie

Verzoendag - Bij de Joden is de V. de 10de der maand Tisri (Sept.-Oct.). In oud-Israël werd hij in en bij den tempel gevierd (Lev. 16). Dan bracht de hoogepriester offers voor zichzelf en voor de zonde van het volk door bloed te sprenkelen op het „verzoendeksel” der ark en op den grond vóór de ark. Daarna werd een bok, zinnebeeldig met de zonde des volks beladen, in de woestijn gejaagd. Dit ceremonieel, dat sterke overeenkomst heeft met gebruiken in Babel en Griekenland, is zeer oud, maar raakte in Israël in vergetelheid (in het gansche Oude Testament is behalve in Lev. 16 van den V. geen sprake !), totdat het na de ballingschap weer in gebruik kwam.