L betekenis & definitie

L. - twaalfde letter van ons alphabet, de Hebreeuwsche l a m e d, de Grieksche la b d a, Als Romeinsch cijfer is L = 50; in Latijnsche handschriften en inscripties staat de letter voor; Lucius, Lector, Liber, Libert u s, enz. Voorts in afkortingen: £ = Livre Sterling, een pond sterling ± f 12.—); in de natuurl. historie = Linnaeus; L of 1 = liter, en 1 = lire (Ital. munt) en livre, oud Fransch gewicht. — L = symbool voor de natuurlijke logarithme, bv. 13 stelt voor de nat. (Napieriaansche) log. van 3. Lb. = Engelsch pond (Lat. libra). — L. C. = loco citato (Lat., ter aangehaalde plaats).— Ld. of Ltd. = Limited (met beperkte verantwoordelijkheid).— l.l. = laatstleden of loco laudato (Lat., ter aangehaalde plaatse). — L. O. = Lager Onderwijs. — Log. = logarithme.— L. S. = locus sigilli (Lat., plaats voor het zegel) of: lectori salutem (Lat., Den lezer heil!).