Wat is de betekenis van L?

2019
2021-12-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

L

L - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) hoofdletter van de l, de twaalfde letter van het alfabet Zie ook l, ℓ

Lees verder
2018
2021-12-05
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

l

l - afkorting 1. liter ♢ voeg 3 l water aan de soep toe 2. lengte ♢ de oppervlakte is l x br Afkorting: l Tegenstellingen b

Lees verder
2003
2021-12-05
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

L

L - Afkorting van laatkoers. Indicatieve koers waarop beleggers willen verkopen op de incourante markt. Zie ook de B van biedkoers.

1981
2021-12-05
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

L

Romeins cijfer voor het getal 50.

1980
2021-12-05
Blauwe Scheen

Lexicon Beeldende Kunstenaars

L

1973
2021-12-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

L

ensdislocatie, v. (-s), het geheel of gedeeltelijk losraken van de ooglens uit zijn ophangapparaat. (e) Bij lensdislocatie treden ernstige lichtbrekingsveranderingen op. Lensdislocatie is een symptoom bij de ziekte van Marfan, en komt ook vaak voor bij stompe oogletsels.

Lees verder
1955
2021-12-05
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

L

Romeins getal 50; Linnaeus (achter plantennamen).

1949
2021-12-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

L

twaalfde letter van het alphabet, Hebr. lamed, Gr. la(m)bda, is een der „liquidae”, betekent als Rom. getal 50, staande ook 50.000; LXX = Septuaginta*; in Rom. opschriften is L Lucius, Laelius, Lector, Liber, Libertus, Linea, Licentiatus enz.

1939
2021-12-05
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

L

Onder de officieele maat.

1937
2021-12-05
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

l

v. l’s, l’etje (1 als klank; een medeklinker en soms een klinker; 2 als letterteken: de 12e letter van het alphabet; 3 in een woordenboek ene.; al de woorden in alphabetische orde, die met l beginnen); 1. de l komt als medeklinker voor in; lang, spelen, gillen; als klinker, zogenaamde sonante (geschreven el), in: wandel, wandelt; 2. een...

Lees verder
1933
2021-12-05
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

L

Ro,, cijfer = 50; lire,* liter; (in Duitschland) Luchtschip.

1933
2021-12-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

L

Twaalfde letter van het alphabet; komt overeen met de Grieksche la(m)bda (van de Semietische lamed) en stelt een liquida (sonoren medeklinker) voor. In afkortingen: L als Rom. cijfer = 50; L (id.) = 50 000; L in Rom. inscripties = Lucius, Laelius, lex (wet), lector (lezer), Ubertus (vrijgelatene), enz.; L of £ in aanduiding van geldswaard...

Lees verder
1923
2021-12-05
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

L

zie Limes. Ook afkorting voor lendenwervel.

1916
2021-12-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

L

L. - twaalfde letter van ons alphabet, de Hebreeuwsche l a m e d, de Grieksche la b d a, Als Romeinsch cijfer is L = 50; in Latijnsche handschriften en inscripties staat de letter voor; Lucius, Lector, Liber, Libert u s, enz. Voorts in afkortingen: £ = Livre Sterling, een pond sterling ± f 12.—); in de natuurl. historie = Linnaeus; L of 1 = liter,...

Lees verder
1898
2021-12-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

L

KARBEEL m. (-s, -en), (bouwk.) een stuk hout, dienende om een liggenden balk, die met een stander of stijl met pen en gat vereenigd is, te versterken en dat te dien einde met pen en gat of op tanden in dien stijl en balk is gewerkt: rozen, gewonden om bint en karbeel, herschiepen ’t gewelf in een rozenpriëel.

1869
2021-12-05
Geographisch

Geographisch-woordenboek

L

L als romeinsch getalmerk = 50. L. als verkorting voor den naam van eene geldswaarde beteekent Livre en Lira (beiden zooveel als Franc); wijders is £ het teekeg voor Ponden Sterling. L op fransche muntstukken duidt aan, dat ze geslagen zijn aan de munt te Bayonnc.

Lees verder