Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Versnelling

betekenis & definitie

Versnelling - bij de rechtlijnige, eenparig veranderlijke beweging : de verhouding tusschen de verandering in snelheid en den tijd, waarin die verandering plaats heeft; neemt de snelheid evenredig met den tijd toe, dan heet de beweging eenparig versneld (tegenover eenparig vertraagd, wanneer de snelheid op een evenredige wijze afneemt). V. bij de kromlijnige beweging is, evenals bij de rechtlijnige beweging, de grenswaarde, tot welke de verhouding tusschen de verandering in snelheid en den tijd nadert, als de tijd voortdurend afneemt.