Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Ademhalings-gymnastiek

betekenis & definitie

Ademhalings-gymnastiek - In het algemeen worden hieronder verstaan al die oefeningen en bewegingen, waardoor een verbetering van de ademhaling ontstaat. Deze oefeningen kunnen zeer verschillend zijn, afhankelijk van de reden, waarom verbetering gewenscht is. Bij overigens normale personen kan a. gewenscht zijn om een betere beschikking te krijgen over hun spreek- en zangstem. In andere gevallen kan een te oppervlakkige ademhaling aanleiding zijn tot a. Vervolgens kunnen tal van longaandoeningen, asthma enz. reden zijn tot het voorschrijven van a. Maar de aard der oefeningen zal in verschillende gevallen zeer verschillend zijn.

Gezonde personen, die voor hun stem a. noodig hebben, moeten daarbij methodisch te werk gaan, volgens de aanwijzingen door deskundige spraakleeraren te geven. Of gezonde personen, alleen om zoogenaamd hun ademhaling te verbeteren, goed doen volgens een of ander stelsel bepaalde oefeningen te houden is zeer de vraag; iederen dag een flinke wandeling in de frissche buitenlucht is beter longgymnastiek dan alle oefeningen binnenskamers. Zieken moeten nooit volgens eigen inzicht tot a. overgaan; zij dienen voor eventueele toepassing van a. den raad van een arts in te winnen.