Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 06-12-2018

Beschikking

betekenis & definitie

Beschikking - een algem. of bijz. lastgeving of bevel of machtiging van een Départ, van Algem. Bestuur. — Zoo spreekt men van een Ministerieels Beschikking.