Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Ad valorem

betekenis & definitie

Ad valorem - Naar de waarde, term voornamelijk gebruikt ter onderscheiding van op deze wijze geheven invoerrechten, van zgn. specifieke rechten, d.z. invoerr., geheven naar gewicht, hoeveelheid enz. De eerste kunnen geheven worden naar de werkelijke waarde of naar een officieele waarde, welke eens voor goed, althans voor geruimen tijd van overheidswege wordt vastgesteld. Het stelsel der officieele waarde, ook hier te lande bekend, geeft bij verandering der werkelijke waarde in den loop der tijden een geheel willekeurigen belastingdruk.