Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 29-06-2020

fysiotherapie

betekenis & definitie

v., het geheel aan behandelingen, gericht op de genezing en/of preventie van lichamelijke en geestelijke functiestoornissen.

(e) De fysiotherapie omvat:

1. thermotherapie: zowel warmteals koudetherapie;
2. lichttherapie waaronder de heliotherapie, hoogtezon en infrarood-bestralingen worden gerekend;
3. elektrotherapie;
4. hydrotherapie en baden;
5. balneotherapie, klimatotherapie en thalassotherapie;
6. mechanotherapie, waaronder de massage, de behandeling met mechanische apparaten en ook de ultrageluidstherapie worden begrepen (geluidtherapie);
7. oefentherapie.

Sommigen rekenen ook de arbeidstherapie tot het gebied van de fysische therapie. Dit behoort echter niet tot het werkterrein van de fysiotherapeut.

LITT. I.Z.Baruch, De fysische therapie te midden van de geneeskundige voorzieningen (1958); F.H. Krusen, Physical medicine and rehabilitation.