Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 29-06-2020

fiduciair geld

betekenis & definitie

(onvolwaardig geld), geld waarvan de materiaalwaarde praktisch geheel of gedeeltelijk te verwaarlozen is en derhalve onder nominale of toegekende geldwaarde ligt, zoals bij bankbiljetten, muntbiljetten, giraal geld (onstoffelijk!) en onvolwaardige munten. De term stamt uit de tijd van de gouden standaard, toen hij als tegenstelling werd gebruikt tot het volwaardige geld bestaande uit standaardmetaal (gouden tientjes).

Men wilde met de term tot uitdrukking brengen dat men het vertrouwen had dat dit geld te allen tijde inwisselbaar was tegen edelmetaalgeld. Nu de inwisselbaarheid tegen edelmetaalgeld niet meer bestaat, heeft alle geld een fiduciair karakter en wordt dit aanvaard in het vertrouwen dat men het na aanvaarding ervan zelf weer voor betalingen kan gebruiken; de kunstmatige betaalkracht berust echter tevens op het vertrouwen dat de kunstmatige waarde zal worden beschermd. Omsmelting van tekenen pasmunt bij stijging van de prijs van het metaal waaruit zij zijn vervaardigd, kan echter niet worden voorkomen, behalve door verlaging van het gewicht of het gehalte of overschakeling op een ander muntmateriaal.