Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 09-03-2019

bereiken

betekenis & definitie

(bereikte, heeft bereikt), 1. door het uitstrekken van de hand (al of niet met een werktuig, stok enz. daarin) raken of grijpen; een tak van een boom niet kunnen —; 2. na een tocht in een als doel gestelde plaats aankomen: zijn bestemming —; de brief bereikte hem niet, hij ontving die niet; 3. iemand niet kunnen —, geen verbinding met hem kunnen krijgen; (ook) hem zijn macht niet kunnen doen voelen; 4. met betrekking tot de tijd: een hoge ouderdom —, zeer oud worden; 5. komen tot (een zeker doel): zijn doel, oogmerk