Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 29-12-2018

2018-12-29

activa

betekenis & definitie

activa - ac'tiva [Lat.], o. mv., de bezittingen van een individu of huishouding, in het bijzonder van een bedrijfshuishouding.

In de traditionele boekhoudterminologie worden de activa omschreven als de positieve vermogensbestanddelen; in de zin der moderne bedrijfseconomie vallen zij samen met het begrip kapitaal. De zgn. actiefzijde van een balans bestaat uit een opsomming van de activa met hun waarden. Men onderscheidt materiële (b.v. gebouwen, voorraden, vorderingen) en immateriële activa (b.v. goodwill, octrooien, licenties) naast vaste en vlottende activa (kapitaal).