Marga Schiet

MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Gepubliceerd op 22-06-2017

2017-06-22

Buiten spelen

betekenis & definitie

Vanaf een jaar of vier kan een kind alleen buiten spelen. Of een kind veilig buiten kan spelen, hangt helemaal af van waar je woont maar ook van het kind zelf. Veiligheid heeft te maken met verkeer, water of bouwplaatsen in de buurt. Maar nog be- langrijker is of een kind zich aan regels kan houden die hem geleerd zijn.

Hij mag niet van de stoep af zonder goed uit te kijken, of zomaar met iemand meegaan, of bij iemand in de auto stappen als zijn ouders dat niet weten. Hij mag ook niet te ver van huis gaan omdat jij hem dan niet kunt vinden. Of een kind dat kan, is afhankelijk van zijn leeftijd, maar ook van het soort kind. Sommige kinderen kunnen wat eerder verantwoordelijkheid aan dan andere. Je kunt je kind pas veilig buiten laten speten als je hebt gezien dat hij het kan. Dat kun je te weten komen door op een stoeltje voor het huis te gaan lezen als een kind buiten speelt. Je kunt dan observeren hoe hij zich buiten gedraagt. Gaat dat goed, controleer hem dan in het begin nog heel regelmatig om te zien of hij nog steeds doet wat jij hem hebt gezegd.

Woon je bij water en kan je kind niet zwemmen, dan is het risico te groot, want kinderen zoeken graag de waterkant op. Voordat je gaat bekijken of je kind buiten kan spelen, kun je met hem de volgende afspraken maken:

• speel nooit op de straat, maar alleen op de stoep en blijf in onze straat;

• als een ander kind of een volwassene vraagt of je mee naar binnen gaat, kom het dan eerst even vragen, want anders weet ik niet meer waar je bent en dan word ik ongerust;

• als je snoep krijgt van iemand, zeg dan datje eerst even moet vragen of je het op mag eten;

• pak geen spullen van de straat, want het kan heel vies zijn als er een hondje op heeft geplast.

Als een kind weet wat er van hem verlangd wordt, test dan eerst of hij het ook echt doet. Kijk of hij op de stoep blijft als een kind hem van de overkant roept en of hij niet zomaar achter andere kinderen aan toch de hoek om gaat of zonder het eerst te vragen toch met hen mee naar binnen gaat. En kijk of hij een snoepje dat hij krijgt niet toch meteen in zijn mondje stopt.