Gepubliceerd op 01-12-2020

Volgermeerpolder

betekenis & definitie

polder tussen de dorpen Broek in Waterland en Zunderdorp. De Volgermeerpolder kwam eind april 1980 voor het eerst in opspraak toen op de vuilstortplaats Volgermeer enkele vaten met het zeer giftige polychloorbenzeen werden aangetroffen.

Na onderzoek bleek het te gaan om ten minste 10000 vaten met 200 1 chemisch afval die tussen 1960—69 aan de vergunninghouder van de stortplaats Volgermeer ter storting werden aangeboden. De meeste vaten bleken afkomstig te zijn van Philips Duphar. Ca. 8000 vaten bevatten polychloorbenzenen en in ca. 2000 vaten zaten hexachloorcyclohexanen. De chloorbenzenen ontstonden in de jaren zestig bij de produktie van tetrachloorbenzeen, dat uitgangsprodukt is voor de bereiding van het ontbladeringstniddel 2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur (2,4,5-T). De hexachloorcyclohexanen kwamen vrij bij de bereiding van het insekticide lindaan. Twee vaten bleken 2,4,5-T te bevatten waarin als verontreiniging TCDD (het meest giftige dioxine) is aangetoond.

Het is niet bekend of zich in de Volgermeer nog meer vaten met 2,4,5T bevinden. Hoewel in water, slib en organismen diverse verontreinigingen werden gevonden, werd de situatie door de overheid niet als een directe bedreiging voor de volksgezondheid gezien. Wel werden die vaten verwijderd, die aan de oppervlakte van de stortplaats en in de walkant van het omringende water lagen, omdat zij als een belasting van de directe omgeving werden beschouwd. Eerst schatte men dat ca. 200 vaten verwijderd moesten worden, maar het uiteindelijke aantal bedroeg 1128. Doordat de vuilstort midden in een netwerk van sloten ligt, kan het gif zich vanuit de stortplaats via grond- en oppervlaktewater verspreiden over de omgeving. Om dit te voorkomen zal men op zijn minst de gehele stortplaats moeten omgeven met een damwand.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.