Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Gepubliceerd op 01-12-2020

salpeterzuur

betekenis & definitie

sterk, bijtend, anorganisch zuur, dat zeer goed in water oplosbaar is (HN03). Salpeterzuur vindt toepassing als oxidatiemiddel en sterk zuur bij de bewerking van metalen, m.n. van de edele metalen platina en goud; verder bij de zwavelzuurbereiding volgens het lodenkamerproces en bij de bereiding van organische nitroverbindingen.

Het is een van de onmisbare grondstoffen voor de fabricage van vele explosieven, kleurstoffen en geneesmiddelen.